Povrchové úpravy kovu

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dlouhodobá korozní odolnost a tím i vysoká životnost našich plotových systémů je zaručena jednak osvědčeným a vysoce účinným technologickým postupem, jímž se tato úprava realizuje, dále pak i vysoce kvalitními vstupy pro provádění antikorozní ochrany (práškové polyestery fasádní kvality od švýcarského dodavatele, firmy IGP Pulvertechnik AG). Důležitou roli hraje i skutečnost, že v této oblasti spolupracujeme s partnery, jejichž technologické vybavení zaručuje provedení této ochrany na špičkové úrovni.

Zvolená povrchová úprava kovového plotu má rozhodující vliv na jeho vzhled, životnost a vaše budoucí investice. Za základní a dostačující povrchovou úpravu lze považovat žárové zinkování ponorem. Pro dosažení lepšího vzhledu a ještě lepší povrchové ochrany lze na zinkový povrch aplikovat práškové barvy z naší základní nebo rozšířené nabídky.

Srovnání předpokládané životnosti různých druhů povrchových úprav.

Druh protikorozní ochrany Doba účinnosti povlaku ve středoevropském klimatu až do nastoupení koroze základního kovu. (roky)
10 20 30 40 50 60 70
Ocel galvanický zinkovaná – 10µm
Dvouvrstvý nátěrový systém – 80+80µm
Ocel žárově zinkovaná – 70µm
Duplex – 70µm Zn + 80µm polyester
Triplex – 70µm Zn + 80µm epoxid + …80µm polyester

Protikorozní ochrana žárovým zinkováním

Žárové zinkování zajišťuje spolehlivou a dlouhodobou korozní ochranu ocelových konstrukcí. Na běžných ocelových konstrukcích vytváří zinek povlak o síle 50-120µm v závislosti na tloušťce použitého materiálu.

Obecně platí, že na tenkostěnných materialech (jäkly, trubky, plechy) s tl. stěny 1,5-3mm se pohybuje síla Zn vrstvy v rozmezí od 40-70µm. Na plných materiálech (tyče, kulatina, odlitky) se pohybuje síla Zn vrstvy mezi 80-120µm.

Korozní úbytek Zn vrstvy:

Korozní úbytek Zn vrstvy závisí na korozní agresivitě prostředí, tzn. na znečištění ovzduší, průměrné teplotě a vlhkosti v dané lokalitě.

Závislost byla použitá k vytvoření teoretické mapy korozních úbytků zinku v České republice. Pro tyto účely byla ČR rozdělená síti na oblasti o velikosti 2 x 2 km. Mapa představuje teoreticky vypočtené průměrné roční úbytky zinkovén vrstvy v jednotlivých regionech.

V tabulce je uvedno rozdělení korozního prostředí do jednotlivých stupňů s uvedením průměrných ročních korozních úbytků.

 

STUPEŇ AGRESIVITA TYPICKÉ PROSTŘEDÍ PRŮM.ROČNÍ ÚBYTEK v µm/rok.
C1 Velmi nízká Suché nebo studené klimatické oblasti s velmi nízkým znečištěním. Některé pouště a Antarktida. do 0.1
C2 Nízká Mírná oblast s nízkým znečištěním a suchým nebo studeným klimatem. Subarktické oblasti 0.1-0.5
C3 Střední Mírná klimatická oblast se středním znečištěním a malým vlivem chloridů. Prakticky celá ČR. 0.5-2.0
C4 Vysoká Klimatická oblast s vysokým znečištěním nebo silným vlivem chloridů. Průmyslová centra, přimořské oblasti, místa s vlivem rozmrazovacích přípravků (posypových soli). 2.0-4.0
C5 Velmi vysoká Tropické oblasti se silným znečištěním, znečištěné přímořské oblasti s postřikem slanou vodou. 4.0-10.0

 

Pro většinu území české republiky platí korozní úbytky podle C3, v rozmezí 0.6 – 1.0µm/rok pro venkov a 1.0 – 1.6µm/rok pro městské a průmyslové oblasti.

V místech s intenzívním zimním solením (oplocení u hlavních cest) může korozní úbytek dosahovat hodnot mezi 3.0-5.0µm/rok.

Žárové zinkování představuje extrémně dlouhodobou protikorozní ochranu. Za normálních podmínek chrání před korozí déle než 40 let a za zhoršených podmínek (průmyslové prostředí, vliv posypových soli) je životnost zpravidla vyšší než 20 let.

 

Výhody žárového zinkování

  • Levná, spolehlivá a dlouhodobá ochrana ocelových povrchů.
  • Excelentní ošetření hran. Na hranách se vynáší až dvojnásobná vrstva zinku.
  • Pozinkují se i vnitřní plochy nepřístupných míst.

Nevýhody žárového zinkování

  • Příliš benevolentní norma EN ISO 1461 umožňuje žárovým zinkovnám dodávat výrobky s estetickými defekty (hrbolky, slitky, nečistoty z lázně, nepokovené plošky až do velikosti 10cm²). Tyto defekty je třeba následně eliminovat broušením a opravnými barvami na bázi zinku.
  • Z těchto důvodů nelze klást na žárový zinek přehnané estetické nároky.

 

Duplexní protikorozní ochrana

Pod názvem duplexní systémy ochrany rozumíme protikorozní ochranu žárovým zinkováním s následným lakováním. Z hlediska nákladů se jedná o nejefektivnější způsob ochrany ocelových konstrukcí.

Přestože samotný žárový zinek představuje dostatečnou ochranu proti korozi, je ho v případě použití v agresívním prostředi vhodné doplnit dodatečnou povrchovou ochranou. Nejenže významně prodloužíme celkovou životnost ocelového plotu, ale zároveň zvýšíme jeho estetickou úroveň.

Životnost správně provedeného duplexního systému má mnohem delší životnost než každý z obou povlaků samostatně. Praktické experimenty prokázaly, že životnost duplexního systému lze vyjádřit přibližně takto:

LT = k * (LZn + LP)

Kde LT je životnost celého duplexního systému, Lzn je odhadovaná životnost zinkového povlaku a LP je odhadovaná životnost nátěru pokud by byl aplikován přímo na ocel. Faktor k je závislý na prostředí a jeho hodnota se pohybuje mezi 1.5 – 2.3. Nižší číslo platí pro agresívnější prostředí (mořská vody, solení komunikací, průmyslové oblasti).

Pro finální povrchovou úpravu používáme fasádní polyestery a polyuretany od švýcarské firmy IGP Pulvertechnik AG. Jedná se o špičkové práškové barvy, které po nanesení polymerují při teplotě 180- 200ºC.

Triplexní protikorozní ochrana

Jako první jsme na českém trhu začali nabízet triplexní ochranu plotových prvků. Mezivrstva epoxidového základu plněného zinkovým práškem eliminuje defekty v povlaku žárového zinku na absolutní minimum.

Zároveň se díky fyzikálně-chemickým vlastnostem epoxidových nátěrů významně zlepšuje přilnavost laku k zinkovému povlaku. Pro finální povrchovou úpravu jsou opět použité fasádní polyestery a polyuretany od švýcarské firmy IGP Pulvertechnik AG.

Barevnice standardních odstínů úpravy duplex a triplex

(další odstíny dle stupnice RAL jsou možné)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.